Værdier og ledestjerner

Fem overordnede udsagn, som fungerer som pejlemærker for vores elite- & talentudviklingsmiljø og det daglige, praktiske træningsarbejde:

1.     Fællesskab – stærke fælleskaber og teams
”Vi prøver at udvikle stærke fællesskaber og teams. Vi tror på, at store hold giver sjovere, festligere træning og generelt større motivation. Det hele begynder med det sociale miljø og at man kan lide at spille. Det er også det, som bærer igennem på den lange bane”.

2.     Engagement & Glæde
”Vi påskønner drive & engagement, at man har lysten til at gøre en indsats for sig selv og andre. At man giver den gas på træningsbanen. At man kommer med noget, vil noget og arbejder for det. At man investerer hjerteblod i det, som man gør. Engagement går for det meste forud for status.”

3.     Langsigtet perspektiv & personlig udvikling
”Vi lægger fokus på den langsigtede, personlige udvikling. Teknik & coaching (i bred forstand) driver udviklingen fremad. Samarbejde, fitness, fodarbejde, konkurrencetræning, det mentale og strategi. Udvikle sig personligt og lære for livet. Life-style management. Der skal mange ting til for at blive rigtig dygtig til tennis. Proces går for det meste forud for resultat”.

4.     Ansvar for egen udvikling
 ”Vi ønsker at spillerne skridt for skridt påtager sig mere ansvar. Mere selvhjulpne med øget indsigt i egen tennis. At man kan spille & træne selvstændigt. En højere grad af direkte spillerinvolvering. Herunder (u)hensigtsmæssig forældreinvolvering.

5.     Fair Play
”Vi skal spille efter reglerne. Vi skal altid gå efter bolden. Vi viser altid respekt overfor for vores modstander(e). Det gælder om at tabe eller vinde med værdighed. Vis god opførsel og alle bidrager til et sundt trænings- og konkurrencemiljø”.

 

Det er spillere, trænere og ledere(og forældre), som i fællesskab former kulturen og lever den ud.    

Det er vores overbevisning, at hvis vi bare et godt stykke hen ad vejen kan vedligeholde, styrke og værne om disse gode, sunde værdier - så er grunden lagt for, at spillerne kan opnå

-       Stor menneskelig udvikling og format

-       En høj grad af indre motivation og spilleglæde

-       At blive så gode, som de kan blive

-       Et godt kammeratskab  

-       Et langvarigt forhold til sport og meget mere til