Juniorudvalg

 

Overordnet ansvar og daglig ledelse:

 

Junioransvarlige:  Nikolaj Gülstorff mobil 6130 9322

Cheftræner: Jens Seibæk mobil 4076 9694

 

Juniorudvalgets (den daglige ledelse) opgave er at udstikke de overordnede rammer, struktur og retningslinjer for juniorafdelingens virksomhed. De konkrete arbejdsopgaver falder indenfor tre væsentlige områder:

 

- Juniortræningen  

- Deltagelsen i juniorernes holdturnering  

- Arrangere/formidle deltagelse i stævner, turneringer og sociale aktiviteter.

 

Juniorudvalget (den daglige ledelse) vil forsøge at rekruttere frivillige kræfter til de tilbagevendende påkrævede arbejdsopgaver samt nye initiativer, som vi finder på og udvikler videre på.  

 

Derudover er juniorudvalget naturligvis meget åbne overfor nye ideer, forslag og initiativer, specielt hvis man selv giver en hånd med. I forhold til juniorerne selv, støtter vi op om at de engagerer sig i det frivillige arbejde og i at skabe en god klub og et fælles klubliv.

 

Ressourcepersoner

Ressourcepersoner består af frivillige som har meldt sig og kan trækkes på som holdledere, turneringsvagter, ad-hoc opgaver, etc.

 

Katerina Norup Hansen, Michael Norup Hansen, Frederik Gülstorff, Mikko Bach Hansen, Andreas Vogel, Bo Søderberg, Sine Kampmann .. flere er velkomne, henvendelse på junior@atk-tennis.dk