Bestyrelse i ATK

ATKs bestyrelse valgt på generalforsamlingen 8. februar 2024

Formand
Peter Biltoft-Jensen
99 55 79 23
petbi@orsted.com

Kasserer
Lars Knudsen
20 99 07 92
larsjok@gmail.com
Næstformand/repræsentant i Brugerbestyrelsen
Per Bach
28 10 95 04
perbach23@gmail.com 

Sekretær
Magnus Løppenthin Søe
60 77 11 71
magnus.soee@hotmail.com

Eliteudvalg
Mikkel Stilling
28720380
mikkelstilling@mikkelstilling.com

Juiorrepræsentant
Nikolaj Gülstorff
61 30 93 22
nikolajgulstorffATK@gmail.com 

Halrepræsentant
Henrik Ravnild
23 71 30 53
hravnild@gmail.com

Bredderepræsentant
Lene Baltzer Petri
51 34 85 20
lbl@aes.dk
Suppleant
Karin Munk Petersen
28 56 12 02
karinmunkpetersen@hotmail.com

Bestyrelser 1928-2019

Spilleudvalg 1931-2011