HYG-IND SOMMER

Hyg-Ind er et ugentligt tilbud for nye spillere og motionsspillere i klubben. Der spilles primært tennis på hyggenivaeu, men der vil også være forskellige sociale aktiviteter.

En af idéerne bag Hyg-Ind er, at nye spillere i klubben kan lære andre spillere at kende.

Hyg-Ind er hele sæsonen placeret onsdag aften kl 18:30 - 21:30 på bane 5, 6, 7 og 8. I september starter vi dog allerede kl 17:30.

Hyg-Ind starter den første onsdag i maj måned.

Da Hyg-Ind kun er for motionister er der ikke adgang for medlemmer, der spiller på et af klubbens hold.

Der er ikke tilmelding til Hyg-Ind. Man skal blot møde op i mellemgangen mellem bane 6 og 7.

Udvalg for Hyg-Ind:

Jan Thomsen 20 10 08 16 turbothomsen@mail.dk
Theis Thrane 26 74 92 77 theisthrane@gmail.com