NYHEDER

DAI Indendørs turnering (Sat på 10.10.2019)
DAI Tennis afholder indendørs turnering i Ryparken 12. oktober til 15. december 2019.
Programmet er klart og kan ses her.

Nedlukning af banerne og vand på anlægget (Sat på 26.09.2019)
Vi er så småt begynde at lukke banerne ned. Som sædvanligt foregår det et etaper og afhængigt af vejret kan vi spille på banerne en månedstid endnu. Bemærk, at adgangen til omklædningsfaciliteterne ophører pr 1 oktober.
Vi har problemer med vand på Genforeningspladsen. Dels er der sprunget et vandrør, så der ikke er vand på banerne, og dels giver den ”nye høj” fortsat problemer med store mængder vand i mellemgangen mellem bane 6 & 7. Vi håber at begge dele bliver afhjulpet indenfor overskuelig tid – og vi er i dialog med kommunen om dette.

Træning i hallen for seniorer (Sat på  03-09-2019)

Torsdag aftner samt Søndage i ulige uger med træner Bartek

Læs mere her

ATK-Hallen 2019-2020 (Sat på 18.08.2019)
Så er ATK klar til sæson 2019/2020 i hallen, vi starter op Søndag den 1 september 2019, der er stadig ledige timer i hallen og dette kan se HER.
Nyt til lejere i Hallen :
ATK forebeholder sig ret til med 2 ugers varsel at inddrage 1 bane time over sæsonen uden kompensation. dette for at sikre en nødvendig fleksibilitet i forbindelse med afholdelse af klubrelevante aktiviteter, som trænings lejr, holdkampe og lignende. 

ATK indgår aftale med Proalign fysioterapi
ATK har indgået samarbejdsaftale med de dygtige fysioterapeuter hos Proalign fysioterapi (Grøndalscentret – www.proalign.dk).
Aftalen indebærer rabat til ATK’s medlemmer på:

  • 50% første gangs undersøgelse på nye skader og 50% på efterfølgende behandling hos nyuddannede fysioterapeuter samt fysioterapeuter studerende
  • 25% første gangs undersøgelse og på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeuter som har efteruddannelse (MDT., Idrætsfysioterapeut)
  • 25% første gangs undersøgelse og 10% på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeut Dorte Nielsen.
  • 25% på massage