NYHEDER

Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 2. februar 2016 kl. 19 i klubhuset på Genforeningspladsen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent  
2. Beretninger  
3. Regnskab  
4. Budget  
5. Indkomne forslag  
6. Valg 
7. Eventuelt  

Ad 1. Valg af dirigent: Formanden Peter Biltoft bød velkommen til generalforsamlingen og udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Karin Munk, og hun blev valgt.
Karin takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Derefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2. Beretninger: Peter henviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt i ATK-nyt.
Sendte tanker til Ann Køllgaard, og omtalte, t hun før sin død havde modtaget prisen som årets ildsjæl. Som følge af årets gode regnskab vil bestyrelsen oprette nogle fonde for at have penge til Hallens 3. bane, ATKs 90 års fødselsdag og vedligeholdelsen af banerne. Man håber at begynde sæsonen så tidligt som muligt, fx midt i april, men vejret bestemmer.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 3. Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab. Vi havde overtaget Borups medlemmer, og vi havde overtaget driften af banerne. Det var bl.a. medvirkende til det pæne overskud.
Regnskabet blev herefter vedtaget.

Ad 4. Budget: Lars gennemgik det omdelte budget.
Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning.

Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 1 forslag fra bestyrelsen og 1 fra Henning Poulsen. Desuden var modtaget et forslag fra Finn Jensen, men det var indleveret for sent. Det kunne tages op under eventuelt.

Forslag nr. 1 ang. uændret kontingent og indmeldelsesgebyr for 2017 blev vedtaget.

Kontingenterne er fortsat:

Fuldtidsmedlem 900 kr.
Dagmedlem 700 kr.
Juniormedlem 300 kr.
Passivt medlem 100 kr.
Senioridræt 200 kr.
Vintermedlem 200 kr.
Indmeldelsesgebyr senior 200 kr.
Indmeldelsesgebyr junior 100 kr.

Forslag nr. 2: HP gennemgik sit forslag. PB svarede. Der var diskussion om emnet. Baneudvalget tager sig af sagen.

Ad 6. Valg:
Der var fra bestyrelsen indstillet kandidater til nedenstående poster:

Kasserer: Lars Knudsen blev genvalgt.
Næstformand: Per Bach blev genvalgt.
Suppleant: Karin Munk Petersen blev genvalgt.
Revisor: Thue Jensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Paul Lennholm blev genvalgt.
Juniorrepræsentant: Jon Tybirk blev genvalgt.
Eliterepræsentant: Katrine Sundgaard Christensen blev genvalgt.
Bredderepræsentant: Lene Petri blev genvalgt.

Ad 7. Eventuelt: Finn Jennens forslag ang. præmier til diverse ATK-arrangementer blev diskuteret. Peter og Katrine kan kontaktes, hvis man har forslag til præmier, hvor Sportigan fortsat benyttes

Det blev foreslået, at man kunne købe fx  bolde og greb i caféen. Lars Knudsen mente, at det var en god idé, og at man også burde anskaffe sig en medicinkasse.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Der var 19 medlemmer til stede.

Ole Juhl     Karin Munk Petersen
Sekretær     dirigent
4. februar 2017

 

Vigtig information om juniortræningen! (sat på 8.2.2017)
Træningen følger skolernes ferier, dvs. der er ingen junior træning i vinterferien uge 7. Sidste træning er fredag d. 10/2. Vi starter op igen efter ferien tirsdag 21/2. OBS! Derudover vær lige opmærksom på, at træningen i Bellahøjhallen fredag d. 24/2 kl 15-17 er undtagelsesvist flyttet ned i ATK hallen denne dato!

Indendørs klubturnering i ATK – NYT kun DOUBLE! (sat på 3.1.2017)
Afviklingsdage: lørdage d. 11/2 + 18/2 + 18/3  med semifinale/finale lørdag 25/3
Ligesom de 3 sidste år afholder ATK indendørs klubturnering. I år bliver det til Herredouble B og Damedouble (A og B) og Mixdouble (A og B). Se nærmere her

Tilmeldinger til klubturneringer opdateres løbende og kan ses her

Gavekort til Sportsstore og generelt omkring køb af Joma-produkter (sat på 18.11.2016)
Hvis du har vundet et gavekort Joma-tøj hos Sportsstore/Sportigan i vores klubturnering kan du finde de ATK-produkter du gerne vil have på Sportsstore hjemmesiden http://sportsstore.dk/klubber/arbejdernes-tennis-klub.html og så kontakte Sportstore (tlf: 38 80 79 13) omkring levering og betaling (man kan ikke bruge gavekort til netkøb).
Hvis man helt generelt ønsker at købe Joma-tøj, som ikke lige er fra klubkollektionen, kan man finde det ønskede i Joma-kataloget (https://issuu.com/joma-sport/docs/teamwear_2016). Her kan du købe alt fra løbesko til tennisshorts. Når du har fundet det ønskede i kataloget – så kontakt sportsstore omkring pris og levering.