NYHEDER

Kære ATK’er (Sat på 26.11.2021)
Vores klub baserer sig på frivilligt arbejde. Der er mange som allerede yder en stor indsats, men jo flere jo bedre. Følgende frivillighedsundersøgelse giver dig mulighed for at melde din interesse til at bidrage til driften af foreningen, f.eks. Ifm vedligeholdelse af baner, som holdkaptajn, i bestyrelsen - eller noget du er opmærksom på mangler. Du deltager i undersøgelsen her: https://da.surveymonkey.com/r/FiF2021.  Skal udfyldes senest den 20. december
Bh Bestyrelsen
 
DAI Indendørs Holdturnering 2022 (Sat på 22.11.2021)
DAI Tennis afholder indendøs holdturnering i Ryparken på lørdage og søndage i perioden 8. januar til 10. april 2022.
Læs mere og tilmeld jer her.
Seneste tilmelding er den 17. december.
 
 
Banelukning af bane 1-4 og åbningstider på bane 9-10 (Sat på 18.11.2021)
Bane 1-4 lukker ned for sæsonen fra mandag den 22 november og samtidigt ændre vi åbningstiderne for bane 9-10 til 10.00 - 17.30. Vi følger udviklingen i vejret og ser løbende på bane åbning udendørs. 
MVH Bestyrelsen
 
 
Ubenyttede faste timer kan komme andre til gavn (Sat på 16.11.2021)
Har du en fast banetime i ATK-hallen, og må du aflyse spil en/flere af gangene, så kan du aflyse den/de pågældende time(r). 
Det giver den dobbelte fordel, at 1) timen kan blive booket og benyttet af andre ATK'ere og 2) hvis den bliver dét, så får du 50% af banetimens pris retur. Det forudsætter ofte, at banetimen bliver aflyst i god tid - typisk et par dage før.
Så en stor opfordring til at være en (klub)kammerat og hold øje med, hvornår du og din makker ikke kan spille og give disse banetimer videre i god tid.
Måden man afbestiller banetimen på, er som afbooking af enhver anden time: at klikke på banetiden den pågældende dag, og så klikke "Ok - aflys booking".
Det refunderede beløb (hvis banen genudlejes) tilbageføres til din bookingkonto, hvorfra du kan bruge det til at booke nye banetimer.
 
 
Opkrævning fra ATK-Hallen (Sat på 16.11.2021)
Har du en fast banetime i ATK-hallen? Så er faktura for 2. halvdel af sæsonen på vej ud til dig med betalingsfrist 1/12
Opkrævning af betaling for 2. halvdel af indendørssæsonen (1/1-30/4 2022), for indehavere af faste timer, er på vej jeres vej til betaling pr. primo december.
Hvis du har din faste time tilmeldt PBS-betalingsservice, så bliver opkrævning automatisk betalt, og du skal ikke gøre noget.
Hvis du ikke har banens betaling tilmeldt PBS, får du tilsendt et giro-kort til manuel betaling. Det modtager du fra sådan noget som d. 22/11. Men du kan også bare gå logge ind på atk.halbooking.dk, finde fanen "Fakturaer" og betale fakturaen derfra (Ignorér venligst her, at der står betalingsfrist 21/11 (som skyldes en fejl - det er rettelig betalingsfrist d. 4/12). Det bestemmer du selv.
Hvis man har sin banetime tilmeldt PBS, skal man (selvfølgelig) ikke betale den manuelt som just beskrevet (altså via atk.halbooking.dk), da den så bliver betalt 2 gange, nemlig først manuelt af dig og senere automatisk af PBS.
 
 
ATK CUP JUNIOR for junior-holdspillere (Sat på 09.11.2021)
Lørdag. d. 20 November fra 9:00-12:00 arrangerer vi vores første interne "ATK CUP junior" for alle interesserede junior-holdspillere. ATK CUP er et initiativ for de spillere som ønsker at videreudvikle kamperfaring i afslappede rammer, med mål på at styrke spilleren til fremtidige junior holdkampe. Det er gratis at deltage og tilmeldingen foregår ved at sende en mail til junior@atk-tennis.dk eller en sms til 61309322. Almindelig juniortræning er derfor AFLYST lørdag d. 20 november

ATK VILD MED KAMP for juniorer (Sat på 09.11.2021)
Lørdag  d. 11 december afholdes ATKs interne 'VILD MED KAMP' stævne fra kl. 09:00-12:00. Vild med kamp er for ALLE konkurrencelystne klubspiller , der kunne tænke sig at udvikle en generel spilforståelse i tennis og lære pointsystemerne bedre at kende. Det er gratis at deltage og tilmeldingen foregår ved at sende en mail til junior@atk-tennis.dk, først til mølle. Almindelig juniortræning er derfor AFLYST lørdag d. 11 december
 
DAI Indendørs turnering (Sat på 07.10.2021)
Program for DAIs Indendørs turnering kan ses her:
https://dai-sport.dk/dai-tennis-indendoers-turnering-2021/
 
 
Makkerbørsen (Sat på 06.10.2021)
Ved sæsonafslutning rydder vi Makkerbørsen, og fjerner linket. Vi starter på en frisk til foråret.
Det vil vi fremover gøre hvert år, så vi sikrer, at den er så opdateret som muligt.
Så hold øje med, hvornår den dukker op igen ved sæsonstart, hvis du er interesseret i, at finde nye makkere at spille med.
 

Banerne er åbne så længe vejret tillader det, men omklædning lukker efter uge 42 (Sat på 06.10.2021)

Ved udgangen af uge 42 lukker adgangen til omklædning, men toiletterne er stadig åbne frem til uge 45
Vi begynder så småt at lukke baner af for vinteren – og starter med bane 5-8. Afhængigt af vejret og ”baneefterspørgslen” og i samråd med vores baneansvarlige, lukker vi efterfølgende bane 1-4. Bane 9 & 10 er dem vi holder åbent i længst tid. Af banebooking vil fremgå hvilke baner som er åbne for booking (men naturligvis lukket i tilfælde af dårligt vejr)
Bestyrelsen
 
Medlemskab af ATK (Sat på 06.10.2021)
Det er pt ikke muligt at blive seniormedlem af ATK – hverken udendørs eller indendørs (det er fortsat muligt at blive juniormedlem). Når vi har overblik over ”gentegninger” af medlemskab, åbner vi op for nye medlemmer. Dette sker medio marts 2022. Bemærk, at man ikke kan skrives på en venteliste.
Bestyrelsen
 
 
 
Husk at vande (Sat på 15.09.2021)
Som flere nok har bemærket, så virker punpen på bane 5-8 ikke (en ny er bestilt). Der er vigtigt at man selv håndvander inden spil.
Bestyrelsen
 
 
Omlægning af bane 9 og 10 til helårsbaner :-) (Sat på 14.09.2021)
Københavns Kommune har ifm budgettet for 2022 afsat midler (knap 1 mio) til omlægning af bane 9 & 10 til helårsbaner/Redplus, inkl opsætning af lys. Hertil kommer et eget bidrag fra ATK, som ligger i størrelsesordenen 400.000 kr, hvilket vi kan finansiere via vores reserve. Det er en fantastisk forbedring af klubbens anlæg og vi kan nu forlænge både sæsonen og den daglige ”spilletid”. Dermed får vi væsentligt øget ”vinterkapacitet”, hvilket er noget vi har manglet i mange år. Det giver os bedre mulighed for at tilbyde alle tennis hele året og er en styrkelse af klubben og klublivet. Der udestår nu et arbejde med at få de nødvendige godkendelser (ikke mindst til lyset), indgå aftaler med leverandøren af banerne mv. Vi håber at banerne er klar i løbet af sommeren 2022. Afslutningsvis vil vi sige tak til Jonas Bjørn Jensen (S), som er den politiker som ”bar sagen” igennem budgetforhandlingerne.
Bestyrelsen
 
 

ATK +50 1. Div. holdet - dobbeltmestre 2021 

Tak for en, på trods af coronaen, god sæson.

Ivan Kristensen - Holdkaptajn og talentudviklingschef på +50 holdet.

 

Efterår/Vintertræning for juniorerer 2021/2022 (Sat på 08.09.2021)
Indendørssæsonen er skudt i gang og vi tilbyder som vanligt juniortræning i vores hal
Læs mere om vintertræningen i ATK og hvordan man tilmelder sig her
 

Ledige timer i ATK-hallen (Sat på 23.08.2021)
Som følge af at sidste vintersæsons efterspørgsel efter faste baner fortsætter her til vinter, har vi kun ledige timer at tilbyde kl 06-07 og 23-24. Dem kan vi til gengæld tilbyde alle ugens dage.
Vi tager en “føler” senere på sæsonen for at se om vi vil stille yderligere banetimer til rådighed.

 

ATK indgår aftale med Proalign fysioterapi.
ATK har indgået samarbejdsaftale med de dygtige fysioterapeuter hos Proalign fysioterapi (Grøndalscentret – www.proalign.dk).

Aftalen indebærer rabat til ATK’s medlemmer på:

  • 50% første gangs undersøgelse på nye skader og 50% på efterfølgende behandling hos nyuddannede fysioterapeuter samt fysioterapeuter studerende
  • 25% første gangs undersøgelse og på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeuter som har efteruddannelse (MDT., Idrætsfysioterapeut)
  • 25% første gangs undersøgelse og 10% på efterfølgende behandlinger hos fysioterapeut Dorte Nielsen.
  • 25% på massage