IT og Kommunikationsudvalg

Formand Per Bach perbach23@gmail.com, 28 10 95 04
Susanne Manniche sus4man@gmail.com  51 9019 37
Lars Bjerring Husby lars@husby.dk, 28 56 46 00

Udvalget tager sig af:

  • Udgivelse af ATK-Nyt
  • Udsendelse af nyhedsbreve
  • Opdatering og vedligehold af denne hjemmeside
  • Vedligehold af klubbens IT systemer