Træning i ATK

 

NB! Vi tager ikke flere nye spillere ind på vores juniortræning i vintersæsonen.

 

I ATK tilbyder vi træning for alle juniorer mellem 5 og 18 år. Vi tager løbende juniorer ind på træningen, så længe vi har den fornødne trænerkapacitet og der er plads på banerne. Du skal være medlem og betale kontingent for at kunne tilmelde dig og deltage på træningen. Vi forventer at man som spiller er undervisningsparat og kan følge trænerens instrukser.

 

ATK har et erfarent trænerteam, der samarbejder om at skabe bedst mulige rammer for spillerens sociale og tennisfaglige udvikling. I ATK har vi et "drop in" træningskoncept til vores klub- og holdspiller træning. Træningen fungerer som åbne hold, hvor spillerne kan deltage på træningen fleksibelt fra uge til uge de dage, hvor det passer dem bedst. De åbne hold betyder, at spillere let kan tilpasse sin tennistræning til din foranderlige hverdag og du kommer til at møde og træne med mange forskellige tennis kammerater. Vi tror på en stærk gruppekultur, hvor samarbejde og hjælpsomhed spiller en stor rolle. Spillerne løfter hinandens niveau og motivationen i flok. Derfor er et stærkt fællesskab særlig vigtigt, hvor spillerne trives og kan træne med hinanden på tværs af alder, køn og niveau.

 

For at fastholde kvalitet og kontinuitet i træningen inddeles spillerne i grupper efter spillernes umiddelbare niveau, sociale interesse og motivationsmæssige udgangspunkt. Træningsaktiviteterne bliver tilrettelagt efter Dansk Tennis Forbunds aldersrelaterende træningskoncept, hvor boldtype og bane tilpasses spillernes alder og niveau, der er med til at sikre en nem introduktion til tennis og en progressiv udvikling, der gør det nemmere at komme i gang med at spille kampe.

 

Vi vægter at spillerne indgår i en positiv social atmosfære, samtidig med at alle spillere med stort engagement har gode træningsmuligheder for at udvikle sin tennis, uanset deres niveau. Vi rummer både spillere, der mest ønsker at have det sjovt og hygge sig med tennis, samt ambitiøse turnerings- og elitespillere, der vil mere med deres tennis. 

 

Det er muligt at komme til én eller to gratis prøvetræninger, inden du afgøre om du skal være fast spiller på træningen

 Minitennis og begyndere 8-10 år

 • For begyndere, letøvede og øvede spillere under 10 år

 • Vi leger med forskellige tilgange via en levende bevægelse og 

koordinationsmæssig indgang til tennis. Spillerne dygtiggøres i de grundlæggende slagteknikker og fundamentale atletiske egenskaber

 • Holdenes sene træningstider tager så vidt muligt hensyn til, at børnene skal følges af deres forældre

 • Kan træne 1 eller to gange om ugen

 Klubspillere og begyndere 10-18 år

 

 • For begyndere, letøvede og øvede spillere mellem 10 og 18 år

 

 • Vi træner roligt og levende med slagtræning, leg og kampspil. Spilleren får kendskab i de grundlæggende færdigheder i tennis. I tennis er der masser af teknik, bevægelsemotorik og spilforståelse at tage fat på

 • Typisk for spillere, der kan være selvtransporterende til træning (ikke et krav)

 • Kan træne mellem 1 og 3 gange om ugen

 • Øvede og engagerede klubspillere inviteres ofte af træneren til at træne med holdspillerene. Dette for at imødekomme spillerens interesse for at dygtiggøre sig og muliggøre en mere fokuseret tilgang til sin udvikling

 Hold- og turnerings

spillere 10-18 år         

 

 

 •  For kyndige tennisspillere mellem 10 og 18 år, der spiller turneringer og deltager på klubbens juniorholdkampe

 • Vi træner fokuseret med høj intensitet og disciplin, hvor leg og ekspermentiering med bold fortsat tillægges stor værdi. Spilleren videreudvikler sit slagrepetoir, fysiske- og taktiske kunnen og skoles med en selvdisciplin, der styrker den individuelles selvforvaltning udenfor og på banen, til både kamp og træning

 • Spilleren skal træne med base i egen drivkraft. Vi dyrker at spilleren skal lære at tage intiativ, handle selvstændigt og træffe egne besluttninger. Vi opfordrer til selvorganiseret legende træning.

 • Man træner to til fire gange om ugen, suppleret af selvtræning

 • Der er integreret tennisrelevant fysisk træning som en obligatorisk del af deltagelsen på holdspillertræningen

 Elitespillere 14-18 år

 

 • For særligt dygtige spillere mellem 15-18 år, der spiller på højt nationalt (evt. internationalt) plan

 • Vi træner periodiseret og målrettet mod at spilleren opnår spilkontinuitet og teknisk perfektion i sin personlige stil. Spilleren skoles i mental selvforvaltning, taktik og strategi udover at dyrke og træne sine mange værktøjer.

 • Gennem refleksion og analytisk dialog udleder trænere og spillere i fællesskab relevant læring på baggrund af de oplevelser og erfaringer spilleren gør sig med sit spil under træning.

 • Træner op i mod 7 gange om ugen, suppleret af selvtræning (stadig med udgangspunktet i: hellere træne lidt for lidt, end for meget)

 • Der er integreret obligatorisk tennisrelevant fysisk træning, der både skal udvikle spillerens  atletiske egenskaber og fungere skadesforbyggende. Restitution og kost tillægges i samme anledning også ekstra opmærksomhed

 

Tilmelding

Man skal være medlem af ATK for at kunne modtage træning. Hvis du ikke allerede er medlem af ATK kan du ansøge om juniormedlemskab via formularen her på hjemmesiden.

 

Tilmeld dig træningen via ATK’s medlemssystem. Log ind med medlemsnummer og pinkode og klik dig under "sæsonhold". Vælg den passende spillerkategori som du har orienteret dig om er på siden og betal for det ønskede antal gange om ugen. Hvis du er i tvivl om, hvilket hold der passer til dig, så kontakt venligst trænergruppen på junior@atk-tennis.dk for uddybning eller aftale om at mødes under træningen.

 

En tilmelding er for en fuld sæson og er bindende.