Med jævne mellemrum tager vi på træningslejre med de juniorer, som spiller hold- & turneringstennis. 

 
Det viser sig altid som en ganske spændende, udbytterig og sjov begivenhed, som kan være med til at ryste juniorerne endnu bedre sammen og skabe et ekstra godt sammenhold. Det går også godt i spænd med det, at vi ønsker at udvikle stærke fællesskaber og teams. 
 
Vi har bl. a. en del gange været på junior-træningslejre i Båstad - som regel sidst i april måned som optakt til en ny grussæson. Her ligger det Svenske Nationale Elitecenter, det er en skøn lille ferieby med godt vejr og deres grusbaner er altid klargjort noget tidligere end vores. Men turen kunne sådan set gå mange andre velegnede steder hen.
 
Sådanne arrangementer er afhængige af, at der er en del juniorer som gerne vil noget ekstra, frivillig arbejdskraft som ønsker at bidrage og af egenbetaling fra juniorerne.