Krav og retningslinjer

 

I ATK forventer vi at spilleren er undervisningsparat, kan følge træneres instrukser og overholder klubbens retningslinjer. Som deltager på træningen, uanset træningskategori, forventes der, at du forholder dig til træningen på følgende måde:

    

 1. Kom til tiden med stabilt fremmøde!
 2. Vær velforberedt! (sko på inden, drikkeflaske og håndklæde med på banen)
 3. Tag træningen seriøst og vær positiv. Lyt til og respekter din træner. Gør dit bedste, og kæmp for det – øvelse gør mester!
 4. Udvis god opførsel. Vær en god kammerat, positiv og tal ordentligt. Ingen diskrimination!
 5. Du spiller fair-play - respekter og vær ydmyg overfor din med- og modspiller!
 6. Pas på klubbens udstyr og materialer – alle hjælper med til at feje bane og samle bolde.

 

 

Særligt for turneringsjuniorer

For de spillere, som er turneringsjuniorer – som har et vist spilniveau, træner mere og er ekstra engagerede - så anbefaler vi, at man forholder sig til træningen på følgende måde:

 

 1. Udvis stabilt fremmøde til træningen – dog kan der være behov for en fridag indimellem, og så er det ok. Det er nødvendigt at træne meget for at dygtiggøre sig, men det er alligevel bedre at træne en smule for lidt end for meget!
 2. Vær så forberedt til dagens træning som muligt! Du har f.eks spist, er udhvilet, kommer min. 10 min inden træningsstart, opvarmer udenfor banen, og træder ind på banen med en fyldt drikkeflaske, håndklæde, og mindst to ens ketsjere med strenge i med og med gode greb sat på).
 3. Vær positiv, god indstilling og gør altid dit bedste. Bidrag til at gøre træningen så god som mulig for dine træningskammerater og dig selv. Hvis du ikke kan yde en acceptabel indsats, så stop hellere for i dag!
 4. Følg altid din træners anvisninger, ellers spilder du deres tid!
 5. Husk, at hvis man kan lave gode træninger i hverdagen, så er det netop det, der giver en muligheden for, at man udvikler sig, oplever fremgang og bliver god.
 6. At du træner mindst to gange om ugen gerne mere og laver aftaler, spiller og træner selvstændigt ved siden af træningen.
 7. At du deltager i holdkampe og spiller mindst 4 individuelle turneringer om året.
 8. At du hjælper til i hverdagen. Hvis der er behov - at du stiller op og hjælper til i forbindelse med klubbens diverse arrangementer.
 9. Vi tolererer ikke dårlig opførsel - f.eks disrespektfuld adfærd overfor modstanderen, at man smider med ketsjeren eller lignende.
 10. Angående evt. privat arrangeret træning - tal med cheftræneren eller kontakt juniorlederen.

 

 

Særligt i forhold til kampe

Når du spiller med i holdkampe, stævner eller turneringer – anbefaler vi, at man forholder sig på følgende måde:

 

 1. Forbered dig så godt så muligt med  opvarmning udenfor banen og indslåning før kamp (hvis muligt) 
 2. Gør altid dit bedste uanset modstander. Kæmp til det sidste - Kampen er ikke slut, førend den sidste bold er spillet!
 3. Spil med i turneringer, fordi du har lyst og ønsker at blive bedre, ikke for ranglisten og pointenes skyld!
 4. Ros modstanderen ved godt spil, kæmp for det og spil med glæde.
 5. Udvis fair play og gå altid efter bolden. Sæt dig ind i reglerne. Vis respekt overfor konkurrenter, dommere, trænere, holdkammerater eller tilskuere. Lad være med at diskutere ”dommerkendelser” (føler du dig flere gange bortdømt, så brug referee). Vis god opførsel og smid ikke med din ketsjer!

 

Trænere står altid til rådighed for rådgivning for at komme i gang med kampe og/eller, hvordan               du kan forbedre din selvforvaltning og mentale indsats i kampsituationer.