Er samlinger for ATKs unge løver, dvs. unge spillere i alderen ca. 16-25 år. Det er hensigten, at aktiviteten kan virke som et socialt alternativ til holdtræning og være med til at tiltrække alle de, som måske ikke har tid, niveau og engagement til at spille holdtennis eller individuelle turneringer, men gerne vil have en lidt mere løs tilknytning, men samtidig fællesskabet og ønsker at hygge sig med god tennis.

Der er pt. kontakt til et netværk af ca. 30 ungseniorer, som indbydes og deltage i ”De unge løver”-arrangementerne. De ældste juniorer, som måske er med på træning kan også deltage – hvilket kan være med til at lette overgangen fra junior til senior. Sidegevinsten er, at man kommer til at kende flere, som man så kan lave spilaftaler med.

Gennem sommersæsonen er der samlinger på udvalgte fredage aftener kl. 18-20. Mht. vintersæsonen – vil der løbende blive inviteret til sådanne arrangementer. Johannes Jørgensen er frivillig tovholder på samlingerne.

Link til facebook-siden  http://www.facebook.com/groups/189043987853510