ATK's 5 værdier

 • Glæde
 • Fair Play
 • Udvikling
 • Ligeværdighed
 • Engagement

Ved Glæde forstår vi:
En grundlæggende positiv følelse gennem leg, udvikling og åbenhed

Leveregler:
 • Vi er åbne og imødekommende
 • Vi hilser på hinanden
 • Alle rydder op efter sig selv, så bliver alle glade
 
Ved Fair Play forstår vi:
At udvise respekt overfor andre
 
Leveregler:
 • Vi repræsenterer klubben godt udadtil ved altid at ”gå efter bolden”.
 • Vi udviser åbenhed, ærlighed og retfærdighed både på og udenfor banen.
 
Ved Udvikling forstår vi:
Forbedringer, fornyelse og forandring.

Leveregler:
 • I ATK er vi åbne for alle udviklingstiltag, som gør ATK til en levende klub
 • Vi bygger både på vores egne og andres erfaringer og lytter til alle
 
Ved Ligeværdighed forstår vi:
At alle medlemmer har lige stor betydning uanset køn, alder, færdigheder og baggrund
 
Leveregler:
 • Vi byder enhver velkommen og giver alle mulighed for at deltage i sociale, sportslige og organisatoriske aktiviteter
 • Vi har politikker og strategier, der skal give plads til både elite, talenter og bredde i klubben
 
Ved Engagement forstår vi:
Lysten og viljen til at gøre en indsats for sig selv og andre

Leveregler:
 • I ATK opfordrer vi dig til at engagere dig
 • I ATK giver vi dig mulighed for indflydelse på det, du engagerer dig i
 • I ATK er vi åbne for nye initiativer